12 maart 2024

Gebruiksvoorwaarden - website

Voor wie is deze verklaring?

Andus Group B.V. en haar werkmaatschappijen, samen “Andus Group” genoemd, geven informatie over de wijze waarop ze met persoonsgegevens omgaan door middel van privacyverklaringen.

 

Deze privacyverklaring is relevant voor:

  • gebruikers van websites van Andus Group.

 

Er zijn aparte privacyverklaringen voor medewerkers en hun familieleden, sollicitanten en voor klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is, zoals naam, adres, telefoonnummer en BSN.

 

Naast 'gewone' persoonsgegevens zijn er ook bijzondere persoonsgegevens (ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakvereniging) en strafrechtelijke gegevens.

 

Wie is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens?

Andus Group B.V. en de werkmaatschappij wiens website u bezoek zijn verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens. 

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

 

IP-adres

Als u onze website bezoek, verwerken wij uw IP-adres om met uw computer, mobiel of tablet te communiceren.

 

Contactformulier

Als u het contactformulier gebruikt, verwerken wij uw naam, e-mailadres, bedrijf, telefoonnummer en evt. persoonsgegevens in uw bericht.

 

E-mail

Als u een e-mail stuurt, verwerken wij uw e-mailadres en evt. persoonsgegevens in uw bericht bijv. uw naam en contactdetails.

 

Cookies
Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om onze websites beter te laten functioneren. Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en websiteverkeer te analyseren.

 

Meer informatie over het gebruik van cookies vind u in onze Cookieverklaring.

 

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen. 

 

Van wie ontvangt Andus Group persoonsgegevens?

Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een contact formulier invult of wanneer u een e-mail naar ons stuurt.

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens van websitegebruikers worden 5 jaar na het kalenderjaar waarin het laatste contact plaatsvindt bewaard.

 

Deelt Andus Group persoonsgegevens met derden?

Wij stellen uw gegevens niet beschikbaar aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Hoe worden persoonsgegevens beschermd?

Andus Group neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van onze service providers vragen wij hetzelfde en wij leggen dat contractueel vast.

 

Privacyrechten

Gebruikers van onze websites, “de betrokkenen”, hebben de volgende rechten:

  • recht op informatie: betrokkenen hebben het recht om te vragen of, en welke persoonsgegevens van hem/haar worden verwerkt;

  • inzagerecht: betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt;

  • correctierecht: als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen om dit te corrigeren;

  • recht om vergeten te worden: in gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.

 

Contact informatie

Voor vragen over het verzamelen en gebruiken van zijn persoonsgegevens of voor de uitoefening van zijn rechten kan de gebruiker van onze websites zich wenden tot:

 

Andus Group B.V.

T.a.v. Privacy Officer

Landgoed Heemstede, Poortgebouw Zuid

Heemsteedseweg 18  |  3992 LS Houten

 

030-2115800

info@andusgroup.com

 

In het geval dat een websitegebruiker niet tevreden is met het antwoord van Andus Group, kan hij/zij een klacht indienen bij zijn/haar eigen autoriteit voor gegevensbescherming of de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, bezoekadres Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan aangepast worden. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 12 maart 2024.