Disclaimer

Alle informatie op deze website heeft een informatief karakter. Niet gegarandeerd kan worden dat de inhoud van de website juist, actueel en volledig is. Iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, wordt uitgesloten.

 

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, logo's, foto's en illustraties. Het is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming verboden om beeldmerken, logo's, foto's en illustraties van de website te gebruiken voor andere doeleinden.